Rahtikirja.com
Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste
Laatimispvm: 25.5.2018
 1. Rekisterinpitäjä
  Dynamic Solutions Ky
  Satakunnankatu 1 B 4
  28100 Pori

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Jorma Hakala
  Dynamic Solutions Ky
  Satakunnankatu 1 B 4
  28100 Pori
  040 549 4727

 3. Rekisterin nimi
  DS - Rahtikirja asiakasrekisteri.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Asiakkuuden hallinta sekä rahtikirjoilla tarvittavien yhteyshenkilötietojen käyttö.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisterin sisältämät tiedot:
  5.1
  Henkilötiedot
  5.1.1
  Yritys
  5.1.2
  Yhteyshenkilö
  5.1.3
  Yrityksen osoitetiedot
  5.1.4
  Sähköpostiosoite

  Käyttäjän ylläpitämät tiedot:
  5.2
  Lähettäjätiedot
  5.2.1
  Asiakasnumero
  5.2.2
  Lähettäjä
  5.2.3
  Lähettäjän yhteyshenkilö
  5.2.4
  Lähettäjän puhelinnumero
  5.2.5
  Lähettäjän osoitetiedot

  5.3
  Vastaanottajatiedot
  5.3.1
  Vastaanottaja
  5.3.2
  Vastaanottajan yhteyshenkilö
  5.3.3
  Vastaanottajan puhelinnumero
  5.3.4
  Vastaanottajan osoitetiedot

  5.4
  Maksajantiedot
  5.4.1
  Maksaja
  5.4.2
  Yhteyshenkilö
  5.4.3
  Maksajan osoitetiedot

  5.5
  Rahdinkuljettajatiedot
  5.5.1
  Rahdinkuljettaja
  5.5.2
  Rahdinkuljettajan osoitetiedot

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakasrekisterin tiedot: Asiakkaan antamat tiedot järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakkaiden järjestelmään syöttämät tiedot järjestelmää käytettäessä.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta Dynamic Solutions Ky:n ulkopuolelle.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  8.1.
  Manuaalinen aineisto
  Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.
  8.2.
  Palvelimelle talletetut tiedot
  Rekisteritietokanta säilytetään MMD Networks Oy:n ( verkko24.fi ) palvelimella. Pääsy palvelimelle on vain Dynamic Solutions Ky:n työntekijöillä ja palvelimen ylläpitohenkilöstöllä.
  Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 9. Tietojen tarkastaminen, oikaiseminen ja poistaminen
  9.1
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Asiakasrekisteriin.
  Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa, taikka sähköpostitse.
  9.2
  Asiakkaalla on oikeus oikaista itseään koskevia henkilörekisteriin tallennettuja tietoja siltä osin kuin ne ovat virheellisiä.
  9.3
  Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat jo rekisteröidyt mainittuun tarkoitukseen tallennetut henkilötiedot poistetuksi.

 10. Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta Asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.